Javni poziv na usmenu javnu dražbu, za robu Područnog carinskog ureda Split – 1. krug – plovila jedrilice LOA LOA, 26.06.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za plovilo jedrilicu LOA LOA.
 
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

          415-01/19-02/388
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Usmena javna dražba održat će se 26. lipnja 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
Objava rezultata usmene javne dražbe bit će 26. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE

Plovilo – jedrilicu LOA LOA, dužine 9,80 m, godina proizvodnje 1988., oznake SXX 7056, broj trupa nepoznat, s motorom VOLVO PENTA, snage 19 kW, godina proizvodnje 1986, država pripadnosti Kraljevina Švedska. Plovilo je smješteno u marini Kaštela, F. Tuđmana 213, Kaštel Gomilica.
 
Početna cijena: 75.000,00 HRK (na postignutu cijenu obračunava se stopa carine od 1,7% i PDV od 25%)
Jamčevina: 10 %   7.500,00 HRK
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00038819 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00038819 (za fizičke osobe).
Usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316-145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, Split.
 
 
4.  POSTUPAK  USMENE JAVNE DRAŽBE

Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
 
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Split, Odjelu za prodaju robe, Kopilica 47a, Split prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.

Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.